ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi recente >>>


 

Întâlniri organizate la sediul primăriei Nufăru în data de 5 februarie 2012    

Primarul Tincu Gavrilă a primit tinerii care solicită sprijin pentru amenajarea de spaţii pentru creşterea animalelor       

    Duminică, 5 februarie 2012, primarul comunei Nufăru a invitat pentru consultare un număr de 16 tineri din comună care au solicitat în scris sprijin din partea autorităţilor publice locale pentru a-şi amenaja spaţii pentru creşterea animalelor. În vederea informării cu privire la normele veterinare în domeniu au fost invitate următoarele persoane: dl. deputat Avram Marian, dl. Bazbanela Dumitru şi dl. Ungureanu Marius medici veterinari. Primarul 

   Tincu Gavrilă a apreciat bună intenţie a tinerilor din comună de a-şi dezvolta ferme zootehnice, asigurându-i de tot sprijinul autorităţilor publice locale prin măsuri legale pentru atribuirea terenurilor în vederea construirii fermelor şi de a folosi eficient păşunea. Discuţiile vor fi reluate marţi, 7 februarie a.c. orele 17.00, urmând ca în perioada următoare să fie invitaţi toţi proprietarii de animale cărora primarul le va prezenta, pentru consultare, un proiect de hotărâre care va cuprinde modalităţi de exploatare a păşunii, forme de organizare şi repartizare a păşunilor.


5 febr 2012 crescători de animale la sediul primăriei Nufăru


p1-  admin, 08-02-2012   


    

Întâlnire cu reprezentanţii familiilor care au primit în folosinţă gratuită teren în vederea construirii de locuinţe       

   În ziua de 5 februarie 2012, între orele 11.00-13.00, primarul Tincu Gavrilă s-a întâlnit la sediul Primăriei Nufăru cu reprezentanţii familiilor care au primit în folosinţă gratuită teren în vederea construirii în mediu rural de locuinţe proprietate privată – lotizarea 1 din Malcoci, conform Legii nr.15/2003, dar, care nu beneficiază încă de energie electrică. Primarul le-a prezentat toatele etapele pe care le-a parcurs în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile pentru electrificarea lotizărilor din satele Malcoci şi Ilganii de Jos, existând încă din anul 2008 Studii de fezabilitate în acest sens. 

   Întrucât nu a fost nici o sesiune de finanţare pentru programe de energie electrică, primarul a luat decizia, aprobată şi în Consiliul local Nufăru, de a începe obţinerea tuturor avizelor şi chiar finanţarea din bugetul local a electrificării zonei, atât cât se va putea susţine şi până la ce etapă. Investiţia pentru electrificarea lotizărilor din satul Malcoci este estimată la valoarea de 3.200.000 lei (32 miliarde lei vechi), în care este inclus şi studiu de soluţie, proiectare şi execuţie, suma pe care bugetul local pentru anul 2012 nu o poate susţine integral.


reprezentanţii familiilor care au primit locuri de casă


p2-  admin, 08-02-2012   

 

Aderarea Comunei Nufaru, judetul Tulcea la Alianta Europeana pentru Terenuri si Soluri – European Land and Soil Alliance (ELSA)       

   Azi 21 Mai, la Nufaru, este asteptata o delegatie de la Viena formata din Christian Steiner, presedinte ELSA, Harald Kutzenberger, secretar general International Association for Danube Research (IAD) care a fost fondata in anul 1956 si are o lunga existenta pe reteaua de cercetare in regiunea Dunarii si Meinhard Breiling, profesor la Universitatea Tehnica Viena, pentru a oficializa intrarea comunei Nufaru in ELSA (European Land and Soil Association). ELSA funcţionează pe baza declaratiei de la Bolzano din octombrie 2000 şi statutul asociaţiei, este o reţea de autorităţi locale europene care urmăresc în comun obiectivele de dezvoltare urbană durabilă , în special, promovarea unei utilizări durabile a solurilor - în acordanta cu Agenda 21.
    De asemenea, este important să se înţeleagă că cele mai multe activităţi privind protecţia şi utilizarea durabilă a solului şi a terenurilor sunt parte a politicilor autorităţilor locale, acestea putand accesa in cadrul organizatiei programe cu finantare europeana. Instituţiile interesate, organizaţii şi persoane fizice pot adera de asemenea in ELSA . Delegatia va fi primita la sediul primariei de primarul Tincu Gavrila, urmand a le prezenta comuna pe parcursul zilei. Marti 22 Mai la 08,30 va avea loc o intalnire la CJ Tulcea unde delagatia impreuna cu primarul comunei Nufaru Tincu Gavrila vor fi intampinati de Victor Tarhon, presedintele CJ Tulcea, urmand ca la ora 09,30 la Primaria Nufaru sa aiba loc ceremonia de intrare a comunei Nufaru in organizatia ELSA.

H O T A R A R E A Privind aprobarea aderarii Comunei Nufaru, judetul Tulcea la Alianta Europeana pentru Terenuri si Soluri – European Land and Soil Alliance (ELSA)p3-  admin, 28-08-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate