Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 CANDACHIA GETA referent superior Compartiment contabilitate buget, taxe si impozite locale da
2 COZMA PETRE muncitor calificat Compartiment gospodărire comunală -
3 DANILA MARIANA asistent personal Compartiment asistenți personali -
4 DRĂGAN MARIANA inspector superior Compartiment contabilitate buget, taxe si impozite locale da
5 DRAGAN NICOLAE asistent personal Compartiment asistenți personali -
6 DRĂGAN VALENTINA referent superior Compartiment achiziții publice și rețele electronice ale comunităților locale da
7 ENE ARIADNA-CARMEN inspector asistent Compartiment registrul agricol si stare civilă da
8 ERET MARIANA asistent personal Compartiment asistenți personali -
9 GHIMIȘ ION șofer Compartiment administrativ gospodăresc -
10 IFRIMOV DIANA asistent personal Compartiment asistenți personali -
11 IORDACHE NICOLETA asistent personal Compartiment asistenți personali -
12 MANZA DANIELA inspector (funcționar cu atribuții de s e c r e t a r g e n e r a l) secretar general al comunei da
13 MARGA CLAUDELA asistent medical Compartiment asistent medical comunitar -
14 MIRON GEORGETA asistent personal Compartiment asistenți personali -
15 MIRON DUMITREL șofer Compartiment implementare proiecte si sustenabilitate postimplementare, șofer svsu -
16 RAICIU DANIELA asistent personal Compartiment asistenți personali -
17 SOTIR MARIN muncitor Compartiment gospodărire comunală -
18 SOTIR VALENTINA inspector principal Compartiment resurse umane, relații cu publicul și centrul local de informare turistic da
19 SPIRIDON COSMIN sef s.v.s.u Serviciu svsu și bibliotecă -
20 TERENTE DELIA inspector superior Compartiment contabilitate buget, taxe si impozite locale da
21 TOADER ELENA-LAURA asistent personal Compartiment asistenți personali -
22 TOADER CAMELIA asistent personal Compartiment asistenți personali -