• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
La eticheta ALTE DOCUMENTE din Monitorul Oficial Local se publică Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;  informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;  informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;  minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică; procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative; publicațiile de căsătorie; alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică şi alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.